Baltyk Apartments


Idź do treści

Regulamin

Inne propozycje w Polsce

INFORMACJE OGÓLNE
1. Firma „Bałtyk Apartaments”, działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego zwanego apartamentem, świadczy w jego imieniu i na jego rzecz usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na cele pobytowe.
2. Firma „Bałtyk Apartments” jest przed Gośćmi/Klientami przedstawicielem i pełnomocnikiem właściciela apartamentu w sprawach usługi wynajmu.
3. Firma „Bałtyk Apartments” świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe, informacyjne (sprzątania, czyszczenia, utrzymania stanu technicznego, całorocznej opieki nad lokalami powierzonymi).


ZASADY REZERWACJI
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu apartamentu. Gość/Klient po zapoznaniu się z ofertą uzgadnia telefonicznie lub mailowo szczegóły co do terminu i ceny usługi.
2. Gość/Klient otrzymuje mailowo „formularz rezerwacji” wraz z uzgodnioną ceną, zapisami dotyczącymi wybranego apartamentu, terminem rezerwacji. Jednocześnie apartament zostaje wstępnie zarezerwowany dla Gościa/Klienta.
3. W ciągu 2 dni roboczych Gość/Klient jest zobowiązany do wpłaty określonej kwoty na poczet pobytu, przelewem na konto bankowe firmy. Rezerwacja zostaje uznana za dokonaną w momencie uznania wpłaty na rachunku bankowym firmy.
4. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w określonym terminie dokonana rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
5. Formularz rezerwacji wraz z dowodem dokonania wpłaty jest dla Gościa/Klienta potwierdzeniem zawarcia umowy.
6. Pozostałą do uregulowania należność Gość/Klient płaci najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką u pracownika firmy (nie akceptujemy kart płatniczych).

ZMIANA REZERWACJI
1. W przypadku konieczności zmiany rezerwacji winna być ona dokonana wyłącznie mailowo i jeżeli dotyczy zmiany terminu, to nie później niż na 30 dni przed terminem przyjazdu.
2. Późniejsze lub ustne zmiany mogą nie zostać uwzględnione przez firmę Bałtyk Apartments.
3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji dotychczasowa cena może ulec zmianie.
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia firma nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

ANULACJA
1. W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu – wpłacona kwota podlega zwrotowi pomniejszona o koszty obsługi w wysokości 10% wartości pobytu.
2. Przy anulacji w terminie krótszym niż 30 dni przed deklarowanym przyjazdem Gość/Klient ponosi koszty 35% sumy całego pobytu. W przypadku, jeżeli Gość/Klient dokonał pełnej wpłaty, w takim przypadku firma zwróci 65 % wpłaty.
3. Przy anulacji w dniu przyjazdu lub braku anulacji Gość/ zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności z tytułu zamówionych i przygotowanych dla niego usług.
4. Istnieje możliwość rozpatrzenia anulacji na zasadach bezkosztowych z wyjątkiem kosztów rezerwacji (150,00 złotych), w przypadku gdy firma Bałtyk Apartments będzie miała możliwość wynajęcia na ten sam termin apartamentu innej osobie lub rezerwujący sam zapewni obłożenie apartamentu w zarezerwowanym terminie.

CENA I USŁUGA
1. Cena za dobę pobytu jest ceną brutto – zawiera podatek VAT
2. Cena zawiera:
- koszty użytkowania wody, gazu, prądu i ogrzewania
- opłatę rezerwacyjną
- zmianę pościeli
3. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej, która płatna jest na miejscu w dniu przyjazdu i wynosi 1,80 za dzień za osobę.
4. Dodatkowe usługi są kalkulowane według cennika firmy Bałtyk Apartments lub ustalane bezpośrednio z Gościem/Klientem.

PRZYJAZD I WYJAZD
1. Przyjazd następuje w pierwszym dniu po godzinie 16:00. Gość/Klient spotyka się z przedstawicielem firmy Bałtyk Apartments przed wjazdem na teren Osiedla Bałtyk, skąd odbiera klucze i jest kierowany do apartamentu.
2. Godzina wyjazdu i przekazania apartamentu jest ustalana w dniu przyjazdu.
3. Wyjazd ostatniego dnia następuje najpóźniej do godziny 10:00.
4. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny przyjazdu i wyjazdu.
5. Przekazanie apartamentu następuje w obecności pracownika firmy Bałtyk Apartments.

KAUCJA
1. Na początku pobytu pobierana jest kaucja w wysokości 200 złotych, która jest zwrotna przy wyjeździe.
2. Kaucja ta będzie zwrócona w momencie wyjazdu lub po wyjeździe przekazana na konto pod warunkiem, że mieszkanie zostanie opuszczone w porządku zgodnym z jego przyjęciem przez Gościa/Klienta w dniu przyjazdu oraz pozostawione bez szkód.
3. Firma Bałtyk Apartments ma prawo zatrzymać kaucję lub jej część w przypadku zniszczeń powstałych w czasie pobytu Gościa/Klienta
4. Szkody, które wykraczają poza kwotę kaucji muszą być uzupełnione w całości przez Gości/ Klientów, przy czym przedstawiciel firmy Bałtyk Apartments i Gość/Klient mają prawo do zawarcia pisemnej ugody, co do zasad i sposobu usunięcia takich szkód.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU W APARTAMENCIE
1. W opisie apartamentu znajduje się dopuszczalna maksymalna liczba osób. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób (bez konsultacji z firmą Bałtyk Aapartments) firma ma prawo do ustalenia nowych warunków umownych z Gościem/Klientem lub zerwania umowy, co wiąże się z koniecznością opuszczenia apartamentu.
2. Gość/Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
3. Jeżeli w trakcie pobytu Gościa/Klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, firma Bałtyk Apartments zobowiązana jest dochodzić od Gościa/Klienta pokrycia strat.
4. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa/Klienta bez przekazania apartamentu w obecności przedstawiciela firmy Bałtyk Apartments, może spowodować roszczenia ze strony Bałtyk Apartments.
5. W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel Bałtyk Apartments przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa (w tym także do sprzątania i wymiany pościeli w trakcie pobytu).
6. Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielowi Bałtyk Apartments wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu.
7. Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Bałtyk Apartments, prosimy natychmiast ten fakt zgłosić abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem.
8. Bałtyk Apartments nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące w apartamentach spowodowanych np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, energii czy za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Bałtyk Apartments rezerwuje sobie prawo do zaproponowania osobie dokonującej rezerwacji lokalu mieszkalnego zastępczego podobnemu do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
9. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Bałtyk Apartments jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
10. Cena usług świadczonych przez Bałtyk Apartments nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Goście/Klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy i szkody (spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Bałtyk Apartments nie ponosi odpowiedzialności.
11. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podane na stronie internetowej informacje, ceny stanowią wyłącznie informacje handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH
1. Dokonując rezerwacji Gość/Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Bałtyk Apartments.
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Życzymy udanego wypoczynku nad morzem w Grzybowie!

https://higieniczny.pl/suszarki-do-wlosow-hotelowe.html Spływy kajakowe Spływy łodziami www.mediaclick.pl seomanagment.com www.laflora.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego